Tu B'shvat

Tu B'shvat

5
HONEY DISH BEEHIVE CRYSTAL

CRYSTAL BEEHIVE SILVER HONEY DISH

Regular Price: $311

Special Price $280

BELLAGIO HONEY DISH

BELLAGIO ROYAL SILVER HONEY DISH

Regular Price: $1,185

Special Price $1,067

CHENTAROSA SMALL HONEY DISH

CHENTAROSA CRYSTAL HONEY DISH - SMALL

Regular Price: $364

Special Price $328

ELABORATE HONEY DISH WITH PLATE

ELABORATE HONEY DISH WITH PLATE

Regular Price: $3,517

Special Price $3,165

MARTA ETROG BOX

MARTA DECORATED ETROG BOX

Regular Price: $1,497

Special Price $1,347

OLYMPIA DECORATED SILVER ETROG BOX

OLYMPIA DECORATED SILVER ETROG BOX

Regular Price: $1,491

Special Price $1,342

HAMMERED HADAR LARGE ETROG BOX

HADAR HAMMERING ETROG BOX - LARGE

Regular Price: $1,329

Special Price $1,196

FILIGREE OVAL ETROG BOX

FILIGREE OVAL ETROG BOX

Regular Price: $1,058

Special Price $952

HAMMERING LIGHT KIDDUSH CUP SET
Sale

HAMMERING LIGHT KIDDUSH CUP SET

Regular Price: $405

Special Price $250

VASE CANDLESTICKS MINI
Sale

VASE CANDLESTICKS MINI

Regular Price: $824

Special Price $577

COBALT PLAIN ETROG BOX

COBALT SMOOTH ETROG BOX

Regular Price: $1,210

Special Price $1,089

BELLAGIO ETROG BOX

BELLAGIO ETROG BOX

Regular Price: $1,785

Special Price $1,607

5